Зміни до Положення про ведення касових операцій набрали чинності

5 січня набрала чинності Постанова Правління Національного банку України від 29.12.2017 №148 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Починаючи з 5 січня оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств/відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги/застосуванням РРО та КОРО (у разі застосування КОРО без застосування РРО), є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів/фіскальних звітних чеків (або даних розрахункових квитанцій) – саме так вказано у пункті 11 Положення.

Відтепер установа/підприємство зобов'язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства на підставі Положення №148, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів (внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку). А для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам цього Положення та не суперечити законодавству України.


Граничні суми готівкових розрахунків залишились без змін, тобто:

- між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – у розмірі 10 000 гривень;

- між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом одного дня – у розмірі 50 000 гривень;

- між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню – у розмірі 50 000 гривень.


Ця норма прямо передбачена в Положенні (пункти 6 та 7), а постанова Національного банку №210 втратила чинність згідно постанови №148.


Наведені вище обмеження, як і раніше, не стосуються:

- розрахунків суб'єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;

- добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;

- використання готівки, виданої на відрядження.


Крім того, Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджені нові типові форми касових документів, а саме:

- відомості на виплату готівки;

- прибуткового касового ордера (форма № КО-1);

- видаткового касового ордера (форма № КО-2);

- журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (форми № КО-3 та КО-3а);

- касової книги (форма № КО-4);

- книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки (форма №КО-5);

- акта про результати інвентаризації наявних коштів;

- акта про перевірку дотримання порядку ведення операцій із готівкою.


Тож починаючи з 5 січня суб’єкти господарювання повинні використовувати для оформлення касових операцій касові документи, які відповідають вимогам типових форм, затверджених Постановою № 148.


Києво-Святошинська ОДПІ

 
Адреса:
Телефон:
Електронна адреса:
    ВАСИЛЬКІВСЬКА ОДПІ
    08600, Київська область, м. Васильків, вул. Декабристів, 45
    +38 (04571) 2-32-55
    kyivobl.vasylkiv@sfs.gov.ua