Опалювальний період в місті Василькові 2019

Опалювальний перiод 2019/2020 року в м. Васильковi   розпочнеться  за умови, якщо протягом трьох дiб середня добова температура зовнiшнього повiтря становитиме +8 °С та нижче.

Вiдповiдно до Законiв Украi"ни «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальнi послуги», виконавчий комiтет мiськоi" ради


ВИРIШИВ:
1. Опалювальний перiод 2019/2020 року в м. Васильковi Киi"вськоi" областi розпочати за умови, якщо протягом трьох дiб середня добова температура зовнiшнього повiтря становитиме +8 °С та нижче.

2. На об' ектах, для теплопостачання яких не використовуеться природний газ, у закладах загальноi" середньоi" та дошкiльноi" освiти, закладах охорони здоров' я та iнших закладах соцiальноi" сфери, облмнаних автономними системами опалення розпочати з 15.10.2019 опалювальний перiод у разi зниження температури повiтря у примiщеннях нижче +16 °С за заявами керiвникiв цих закладiв.

3. Теплопостачальним пiдприемствам та органiзацiям здiйснювати теплопостачання для iнших споживачiв та населения з урахуванням середньодобовоi" температури зовнiшнього повiтря за заявами цих споживачiв або управляючих компанiй.

4. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на заступника м1ського голови з

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Авторизация